Visie…

Door z’n diversiteit is het ‘ Circus’ bij uitstek geschikt alle kinderen te ondersteunen bij hun sociale, creatieve en fysieke groei. Het draagt bij aan gelijke kansen voor ieder kind met zijn/haar mogelijkheden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.