School en Circus

Op school leer je eigenlijk leren. Het merendeel van de lesstof is gericht op de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden bij kinderen. Met het project “school&Circus” doen wij een aanbod naar scholen waarbij we ons vooral richten op sociale, creatieve en fysieke vaardigheden.

Ons huidige aanbod bestaat uit…

CircusWorkshop…
Deze workshop geeft kinderen de unieke mogelijkheid kennis te maken/uit te proberen van echte circusmaterialen. De nadruk van deze workshop ligt vooral op het onderzoeken van materiaal èn ontdekken van de eigen mogelijkheden. We scheppen hiervoor een ongedwongen, non-competitieve, speel/leeromgeving.
Een workshop kan op zichzelf staan , maar is ook een goede start voor een serie van lessen waarin de kinderen niet alleen kennismaken maar zich ook kunnen verdiepen in het door hen gekozen materiaal. 

Circuslab…
In dit Circus laboratorium “Circussen” we op een vaste tijd en plaats.  Do
or deze continuïteit werken we aan de vorming van een referentie kader voor de deelnemers. Naast het vergroten van de circusvaardigheden van ieder kind gaan we ook naar voorstellingen kijken,  zelf en met partners voorstellingen maken.
Deze methodiek is erop gericht om kinderen een motiverend, referentie, kader te geven.
Meer nog als bij de workshop/lessen zetten we circus in om ‘zelf’vertrouwen, fysieke vaardigheden e.d. van een andere kant te benaderen.

Reacties zijn gesloten.